Paramedici

Binnen onze praktijk leveren diverse paramedici aanvullende zorg.

Verloskunde: Verloskundigen Vita

Houdt op dinsdag spreekuur bij ons in de praktijk en 1x per maand op woensdagavond.

Meer informatie: www.verloskundigenvita.nl

Logopedie: Van Hoek & Van Luijk

Meer informatie: www.vanhoekvanluijk.nl

Diëtist: R. Wilschut

Meer informatie: www.dietheek.nl

Telefoonnummer: 06-30755979

r.wilschut@dietheek.nl

Huisartspraktijk Belcrum
Pastoor Pottersplein 51
4815 BB Breda

T: 076 - 741 00 30
F: 076 - 571 15 70
info@huisartspraktijkbelcrum.nl

Spoednummer
076 - 741 00 32

Huisartsenpost Breda
076 - 525 85 00